کلیدواژه‌ها = جریان مغشوش
مطالعه عددی جریان مغشوش مافوق صوت بین پره های توربین بخار

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 199-203

10.22034/jmeut.2020.9853

اسماعیل لکزیان؛ امیررضا معموری


تحلیل ارتعاشی نانولوله‌های کربنی حامل سیال با پروفیل جریان لایه‌ای و آشفته

دوره 47، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 47-58

محمد حسینی؛ ملیحه افتخاری؛ مسلم صادقی گوغری