کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی اجزای محدود
بررسی تجربی و عددی کامپوزیت تقویت شده با پارچه ی حلقوی-پودی تحت ضربه سرعت‌بالا

دوره 51، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 93-102

10.22034/jmeut.2021.9847

میثم سروش؛ کرامت ملک زاده فرد؛ ساناز حسن زاده؛ مرتضی شهروی


کشش عمیق هیدرودینامیکی با فشار شعاعی فنجان‌های مربعی دولایه آلومینیوم- فولاد

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 187-197

سیدحسن علوی هاشمی؛ سیدمحمدحسین سیدکاشی؛ حسین امیرآّبادی


شبیه‌سازی و مطالعه تجربی فرآیند خم‌کاری لوله جدار نازک با مقطع مربعی به روش هیدروفرمینگ

دوره 47، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 1-10

بهزاد اکبرزاده؛ حمید گرجی؛ محمد بخشی جویباری