کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی
طراحی و ساخت مخزن ذخیره گاز بوتان برای پیشرانه ماهواره اندازه کوچک

دوره 53، شماره 3، آبان 1402، صفحه 1-7

10.22034/jmeut.2023.56600.3278

امیر مصطفی پور اصل؛ وحیده کاظم لو؛ رضا گلزاریان؛ محرم شاملی؛ مرتضی فرهید


تعیین گرده اولیه برای قطعات چهارگوش در کشش عمیق

دوره 48، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 189-193

هادی صلواتی؛ حسن مفتونی


بررسی تاثیر سایبان و عایق گرمایی بر بار سرمایشی ساختمان اداری در سه اقلیم گرم و مرطوب، معتدل و سرد

دوره 48، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 331-335

مرتضی اصغری؛ زهرا پولایی موزیرجی؛ حمید یزدانی


استخراج محدوده بهینه پارامترهای فرآیند شکل دهی غلتکی با کمینه سازی کرنش طولی و برگشت فنری با نمودارهای کانتوری

دوره 47، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 149-159

ولی علی میرزالو؛ محمدرضا ابراهیمی خسروشاهی؛ وحید مدانلو


بررسی توزیع مجدد تنش‌های پسماند در اتصال جوشی در فرآیند ساچمه پاشی

دوره 46، شماره 3، آذر 1395، صفحه 185-192

رسول محرمی؛ رضا سورکی؛ پیام آزادیان