کلیدواژه‌ها = حل تشابهی
بررسی تحلیلی تولید آنتروپی جریان سیال روی صفحه تخت با ضخات متغیر و در حال کشش

دوره 51، شماره 3، آبان 1400، صفحه 261-265

10.22034/jmeut.2021.10582

اسماعیل لکزیان؛ محسن ایزی؛ پریسا کاظمیانی نجف آبادی


حل تشابهی لایه مرزی غلظت برای جریان های بلازیوس و ساکیادیس با در نظر گرفتن اثرات تابش

دوره 47، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 247-255

اسماعیل لکزیان؛ مهدی کرمی؛ محمد حسن اکبری زاده


بررسی عددی تاثیر نانوذرات بر افزایش انتقال گرما در فیلم تقطیر روی یک استوانه افقی

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 151-160

مسعود ضیائی راد؛ افشین احمدی ندوشن؛ سعید محمودی