کلیدواژه‌ها = میدان الکتریکی
شبیه‌سازی فرآیند صعود حباب تحت میدان الکتریکی با استفاده از روش شبکه بولتزمن

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 209-218

آتنا قادری؛ محمد حسن کیهانی؛ محسن نظری


شبیه سازی تأثیر محرک پلاسما بر حباب جدایش جریان هوا

دوره 47، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 213-221

سعید کاوس فر؛ حسین مهدوی مقدم؛ اسماعیل اسماعیل‌زاده


اثر میدان الکتریکی روی هیدرودینامیک و تبخیر قطره عایق

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 113-122

محمد رعیتی نژاد؛ سید پدرام پورنادری