کلیدواژه‌ها = قطره
تعداد مقالات: 4
2. شبیه سازی عددی تولید قطره از یک محفظه متقارن محوری به کمک حباب جرقه ای

دوره 48، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 269-278

سامرند کنعان؛ عبدالرحمان دادوند


3. اثر میدان الکتریکی روی هیدرودینامیک و تبخیر قطره عایق

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 113-122

محمد رعیتی نژاد؛ سید پدرام پورنادری


4. تشکیل و جدایش قطره غیرنیوتونی در جریان دو فازی داخل یک میکروکانال هم‌محور

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 315-323

محسن نظری؛ محمدحسن کیهانی؛ هاجر محمدزاده‌ثانی