کلیدواژه‌ها = حباب جدایش
شبیه سازی تأثیر محرک پلاسما بر حباب جدایش جریان هوا

دوره 47، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 213-221

سعید کاوس فر؛ حسین مهدوی مقدم؛ اسماعیل اسماعیل‌زاده


بررسی تجربی ریزش گردابه درون لایه برشی جدا شده یک پله وارون

دوره 46، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 11-18

غلامحسین پوریوسفی؛ مسعود میرزایی؛ مجید حاجی پور