کلیدواژه‌ها = اجکتور
تعداد مقالات: 5
1. شبیه‌سازی، تحلیل و بهینه‌سازی ترمودینامیکی دو چرخه جدید ترکیبی توان-تبرید با استفاده از انرژی کرایجونیک LNG

دوره 51، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 11-20

10.22034/jmeut.2022.11034

دامون آقازاده دکانداری؛ رامین حقیقی خوشخو؛ مختار بیدی؛ مصطفی مافی


2. بررسی تأثیر فشار ورودی ثانویه بر عملکرد یک اجکتور

دوره 51، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 187-196

10.22034/jmeut.2021.10472

پدرام گیلاندوست؛ مرتضی بیاتی؛ ستاره سخاوت


3. بررسی عددی اثر نازل اولیه جریان موازی بر عملکرد اجکتور مافوق صوت یک چرخه تبرید اجکتوری

دوره 50، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 239-243

10.22034/jmeut.2021.9809

شعبان علیاری شوره دلی؛ کامران مبینی؛ علی عساکره


4. ارائه مدل یک بعدی جدید برای تحلیل عملکرد اجکتور

دوره 46، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 61-71

محسن صادقی؛ سیدمحمد سیدمحمودی؛ رحیم خوشبختی‌سرای