کلیدواژه‌ها = محفظه احتراق
بررسی اثر فشار بر عملکرد محفظه احتراق موتورهای توربینی

دوره 53، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 165-174

10.22034/jmeut.2023.54724.3223

شهاب الدین گرشاسبی؛ امیرمهدی تحسینی


مقایسه عددی سیکل های توربین گاز همراه با بازیاب حرارتی و تزریق بخار آب

دوره 48، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 309-318

سید محمدرضا هاشمی؛ قدرت قصابی؛ علی اکبر خالدی


تحلیل انرژی و اگزرژی چرخه ی اوکسی فیول S-GRAZ

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 101-107

حسین نامی؛ سیدفرامرز رنجبر