کلیدواژه‌ها = مدلسازی عددی
بررسی عددی پدیده کاویتاسیون در سرریز سد آغ چای به روش VOF و نرم‌افزار Flow-3D

دوره 52، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 135-144

10.22034/jmeut.2022.52017.3120

سجاد پیربوداقی؛ قاسم خلیل زاده؛ یوسف حسن زاده


مدلسازی عددی کوره های پخت شیشه سکوریت و بهینه سازی آن براساس الگوریتم ژنتیک

دوره 51، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 453-461

10.22034/jmeut.2022.12366

مهدیس دادستان؛ سید علیرضا مصطفوی؛ حامد صفی خانی