کلیدواژه‌ها = توربین گاز
تعداد مقالات: 9
1. تحلیل اگزرژو-اقتصادی یک سیستم جدید برای تولید سه‌گانه‌ی توان، گرما و آب شیرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1399

صمد جعفرمدار؛ ملیحه پاشاپور؛ شهرام خلیل آریا


3. تحلیل ترمودینامیکی یک سیستم تولید همزمان بر مبنای توربین گازی با سوخت بیوگاز برای تولید توان، آب شیرین، گرمایش و هیدروژن

دوره 51، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 209-217

10.22034/jmeut.2022.11013

مهران عبدالعلی پورعدل؛ محسن رستمی؛ فرزاد محمدخانی؛ شهرام خلیل آریا


9. مطالعه پارامتری سیکل های ترکیبی پیل سوختی اکسید جامد یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای با توربین گازی

دوره 45، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 69-83

ناصر شوکتی؛ سیدفرامرز رنجبر؛ فرزاد محمدخانی