نویسنده = ابولفضل توتونچی
تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن و شبیه‌سازی المان محدود اتصال الکتروفیوژنی معیوب در شبکه لوله‌کشی گاز طبیعی

دوره 52، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 1-8

10.22034/jmeut.2022.47603.2967

زهره خدیری نیازمند؛ ابولفضل توتونچی؛ مهدی اسکندرزاده؛ بهزاد عباسزاده


ارائه متدلوژی بازرسی بر مبنای ریسک برای لوله‌کشی نیروگاه زمین گرمایی (مورد پژوهشی: نیروگاه زمین گرمایی مشگین شهر)

دوره 52، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 149-158

10.22034/jmeut.2021.43758.2821

آرمین اصغرزاده؛ مهدی اسکندرزاده؛ کسری رفیعی راد؛ علی کلاکی؛ ابولفضل توتونچی؛ عارف علیپور؛ حسنعلی رسولی