نویسنده = محرم شاملی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیرات ترکیبی روانکار تنش کوپلی پیزو ویسکوز و زبری سطح بر روی مشخصات فیلم فشرده در صفحات مخروطی شکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

حجت امین خانی؛ مقصود دلیری؛ محرم شاملی؛ نادر جوانی


3. تأثیر لایه چینی دیسک کامپوزیتی بر رفتار میرایی میراگر جریان گردابه‌ای

دوره 51، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 83-92

10.22034/jmeut.2021.9949

حسن رضائی استاد؛ جعفر کیقبادی؛ غلامرضا هاشمی؛ محرم شاملی