نویسنده = شهرام خلیل آریا
تعداد مقالات: 10
1. تحلیل اگزرژو-اقتصادی یک سیستم جدید برای تولید سه‌گانه‌ی توان، گرما و آب شیرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1399

صمد جعفرمدار؛ ملیحه پاشاپور؛ شهرام خلیل آریا


2. شبیه‌سازی عددی انتقال گرمای جابجایی ترکیبی نانوسیال درون کانال دارای حفره روباز با استفاده از مدل غیرهمگن بونگیورنو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

هادی شاکر؛ مجید عباسعلیزاده؛ شهرام خلیل آریا؛ صابر یکانی مطلق


3. آنالیز انرژی و اگزرژی سطح مدول مولد ترموالکتریک جهت بازیافت حرارت هدر رفته گازهای احتراقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

ژیاوه قریشی؛ شهرام خلیل آریا؛ صمد جعفرمدار


4. تحلیل ترمودینامیکی یک سیستم تولید همزمان بر مبنای توربین گازی با سوخت بیوگاز برای تولید توان، آب شیرین، گرمایش و هیدروژن

دوره 51، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 209-217

10.22034/jmeut.2022.11013

مهران عبدالعلی پورعدل؛ محسن رستمی؛ فرزاد محمدخانی؛ شهرام خلیل آریا


5. تحلیل انرژی و اگزرژی یک سیستم بر مبنای انرژی زمین‌گرمایی برای تولید همزمان توان، آب شیرین، گرمایش و هیدروژن

دوره 51، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 135-144

10.22034/jmeut.2021.10763

مهران عبدالعلی پورعدل؛ محسن رستمی؛ شهرام خلیل آریا؛ مرتضی یاری