نویسنده = اصغر دشتی رحمت آبادی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل پایداری دینامیکی یاتاقان‌های ژورنال غیرمُدور سه لُب با روانکار تنش کوپل

دوره 51، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 153-162

10.22034/jmeut.2022.12267

مهدی زارع مهرجردی؛ اصغر دشتی رحمت آبادی؛ علی صادق نژاد فرد


2. تأثیر درصد حجمی نانو ذرات افزوده شده به روانکار بر مشخصه‌های عملکرد یاتاقان ژورنال هیدرودینامیکی بافت‌دار

دوره 51، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 73-82

10.22034/jmeut.2021.11812

ابوالفضل رسولی زاده شورکی؛ اصغر دشتی رحمت آبادی؛ مهدی زارع مهرجردی


3. تحلیل ارتعاشات اجباری یک محور دوار با لحاظ اثر جملات غیرخطی هندسی و اینرسی و اثر ژیروسکوپ

دوره 50، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 21-28

10.22034/jmeut.2021.10576

ملیحه افتخاری؛ اصغر دشتی رحمت آبادی؛ عباس مزیدی