نویسنده = مهدی اسکندرزاده
تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن و شبیه‌سازی المان محدود اتصال الکتروفیوژنی معیوب در شبکه لوله‌کشی گاز طبیعی

دوره 52، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 1-8

10.22034/jmeut.2022.47603.2967

زهره خدیری نیازمند؛ ابولفضل توتونچی؛ مهدی اسکندرزاده؛ بهزاد عباسزاده


ارائه متدلوژی بازرسی بر مبنای ریسک برای لوله‌کشی نیروگاه زمین گرمایی (مورد پژوهشی: نیروگاه زمین گرمایی مشگین شهر)

دوره 52، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 149-158

10.22034/jmeut.2021.43758.2821

آرمین اصغرزاده؛ مهدی اسکندرزاده؛ کسری رفیعی راد؛ علی کلاکی؛ ابولفضل توتونچی؛ عارف علیپور؛ حسنعلی رسولی


بکارگیری متدولوژی مناسب بودن برای سرویس (FFS) در خطوط لوله با عیوب خوردگی از نوع کاهش موضعی ضخامت

دوره 50، شماره 3، آبان 1399، صفحه 11-16

10.22034/jmeut.2020.9609

مهدی اسکندرزاده؛ کریم اصولی بستان‌آباد؛ ابوالفضل توتونچی؛ علی کلاکی