نویسنده = مصطفی محمودی
تحلیل عددی کارایی خنک‌کاری پره توربین گاز با استفاده از شکل جدید سوراخ های لبه پره توربین

دوره 50، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 191-200

10.22034/jmeut.2021.9583

مصطفی محمودی؛ جاماسب پیرکندی؛ محسن شادروان؛ محمدرضا زهیری مینابی


اعتبار سنجی روش‌های پیش بینی مشخصه‌های عملکردی کمپرسور محوری در محدوده واماندگی

دوره 50، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 197-205

10.22034/jmeut.2020.9695

مصطفی محمودی؛ مهدی جهرمی؛ علیرضا کیالی؛ علی امینایی


مدلسازی و تحلیل ترمودینامیکی و اگزرژی یک موتور توربوجت بدون پس سوز

دوره 49، شماره 2، تیر 1398، صفحه 31-40

جاماسب پیرکندی؛ مصطفی محمودی؛ محمد رضا حسنی فر؛ محمد امیان