نویسنده = رامین حقیقی خوشخو
تعداد مقالات: 3
1. بهبود عملکرد چگالنده هوایی نیروگاهی با کاربرد پره‌های نانوکامپوزیتی در فاصله‌های هوایی مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1400

10.22034/jmeut.2021.46240.2908

محمد نمازی زاده؛ رامین حقیقی خوشخو؛ فاطمه جدا


2. شبیه‌سازی، تحلیل و بهینه‌سازی ترمودینامیکی دو چرخه جدید ترکیبی توان-تبرید با استفاده از انرژی کرایجونیک LNG

دوره 51، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 11-20

10.22034/jmeut.2022.11034

دامون آقازاده دکانداری؛ رامین حقیقی خوشخو؛ مختار بیدی؛ مصطفی مافی