نویسنده = سیدسعید بحرینیان
تعداد مقالات: 3
1. شبیه‌سازی عددی نشت‌بند گازی خشک یک کمپرسور گریز از مرکز

دوره 51، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 173-181

10.22034/jmeut.2022.11536

زهرا سجادیان؛ محمدرضا صفاریان؛ سیدسعید بحرینیان


2. تاثیر فاصله پروانه و حلزونی الکتروپمپ شناور بر مشخصه‌های پمپ

دوره 51، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 21-29

10.22034/jmeut.2021.10474

سیدسعید بحرینیان؛ امین محمدی؛ محمدرضا صفاریان