نویسنده = اسماعیل خان‌میرزا
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل گرفتن اجسام نرم توسط پنجه رباتیکی در حضور نیروی خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1400

10.22034/jmeut.2021.41432.2748

حمیدرضا صفری؛ حسین کیادلیری؛ اسماعیل خان‌میرزا


2. بهبود عملکرد الگوریتم EKF-SLAM در محیط های پویا با استفاده از ANFIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1400

10.22034/jmeut.2021.26754.2201

اسماعیل خان‌میرزا؛ فریدون جعفری بابوکانی


3. اختصاص وظایف به پهپادهای همکار در یک محیط دینامیکی

دوره 51، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 51-58

10.22034/jmeut.2021.30152.2339

رضا اسدی؛ اسماعیل خان‌میرزا؛ رضا معدولیت


4. الگوریتم C-SLAM تطبیقی در محیط دینامیک

دوره 50، شماره 1، بهار 1399، صفحه 9-15

10.22034/jmeut.2020.9690

سهیل اسپهبدی نیا؛ اسماعیل خان‌میرزا