نویسنده = اسماعیل خان‌میرزا
بهبود عملکرد الگوریتم EKF-SLAM در محیط‌های پویا با استفاده از ANFIS

دوره 52، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 51-58

10.22034/jmeut.2021.26754.2201

اسماعیل خان‌میرزا؛ فریدون جعفری بابوکانی


تحلیل گرفتن اجسام نرم توسط پنجه رباتیکی در حضور نیروی خارجی

دوره 52، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 169-178

10.22034/jmeut.2021.41432.2748

حمیدرضا صفری؛ حسین کیادلیری؛ اسماعیل خان‌میرزا


اختصاص وظایف به پهپادهای همکار در یک محیط دینامیکی

دوره 51، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 51-58

10.22034/jmeut.2021.30152.2339

رضا اسدی؛ اسماعیل خان‌میرزا؛ رضا معدولیت


الگوریتم C-SLAM تطبیقی در محیط دینامیک

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 9-15

10.22034/jmeut.2020.9690

سهیل اسپهبدی نیا؛ اسماعیل خان‌میرزا