نویسنده = حسین مهدوی مقدم
بررسی عددی تزریق تزریقگر پیچشی دو سیاله

دوره 47، شماره 3، آذر 1396، صفحه 251-259

حسین مهدوی مقدم؛ سیاوش علی زاده یغمایی


شبیه سازی تأثیر محرک پلاسما بر حباب جدایش جریان هوا

دوره 47، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 213-221

سعید کاوس فر؛ حسین مهدوی مقدم؛ اسماعیل اسماعیل‌زاده