نویسنده = روح‌اله رفعی
بررسی اثرات تغییر قطر لوله خروجی آئروسیکلون برعملکرد آن در جریان دو فازی گاز و قطره

دوره 48، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 45-53

فرزاد پرواز؛ روح الله رفعی؛ فرهاد طالبی