نویسنده = رضا اسلامی فارسانی
اثر ایجاد روکش کامپوزیتی نیترید وانادیم به روش جوشکاری توپودری بر سختی فولاد کربنی

دوره 49، شماره 3، آبان 1398، صفحه 39-46

سیدرضا امیرآبادی زاده؛ رضا اسلامی فارسانی؛ زهرا هاشمی؛ حسین ابراهیم نژاد خالجیری


بررسی مقاومت به ضربه سرعت بالا در صفحات مشبک کامپوزیتی حاوی نانولوله‌های‌کربنی

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 19-26

رضا اسلامی فارسانی؛ علیرضا شهرابی فراهانی


بررسی رفتار کششی و سرعت سوختن کامپوزیت هیبریدی الیاف شیشه-شبه کربن/ اپوکسی

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 29-36

حسین ابراهیم نژاد خالجیری؛ رضا اسلامی فارسانی