نویسنده = میر بیوک احقاقی
بررسی تاثیر تعداد پره ها بر روی عملکرد پمپ گریز از مرکز

دوره 48، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 39-46

میر بیوک احقاقی؛ کیهان کوزه گر غیاثی؛ محمد وجدی


تاثیر تغییر هندسه پروانۀ پمپ گریز از مرکز در پدیده کاویتاسیون

دوره 48، شماره 3، آبان 1397، صفحه 9-18

میر بیوک احقاقی؛ کیهان کوزه گر غیاثی؛ محمد وجدی


پیش‌بینی عملکرد پمپ گریز از مرکز به‌عنوان توربین و تأثیر پره‌های جداکننده

دوره 47، شماره 3، آذر 1396، صفحه 11-20

میر بیوک احقاقی؛ محمد وجدی؛ محمد نمازی زاده


بررسی عددی بهبود عملکرد پمپ گریز از مرکز روغن با پره‌های جدا کننده

دوره 46، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 9-18

میر بیوک احقاقی؛ محمّدتقی شروانی تبار؛ محمّد وجدی؛ محمّد نمازی زاده