نویسنده = مهرانگیز قاضی
تعداد مقالات: 3
1. بهینه‌سازی پارامترهای هندسی مبادله‌کن‌های صفحه ای فین دار در شبکه مبادله‌کن‌های حرارتی با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

رضا رمضان پور جیرنده؛ مهرانگیز قاضی؛ امیرفرهنگ ستوده؛ محمد نیکیان


2. بهینه‌سازی اقتصادی شبکه مبادله‌کن گرمایی بر اساس طراحی دقیق تجهیزات با به‌کارگیری الگوریتم وال

دوره 51، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 219-228

10.22034/jmeut.2022.11608

امین فرزین؛ مهرانگیز قاضی؛ امیرفرهنگ ستوده؛ محمد نیکیان


3. طراحی و بهینه‎سازی مبادله‎کن‎های گرمایی سه‎جریانی لوله‎ای با ساختار درختی با استفاده از نظریه ساختاری

دوره 49، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 173-182

امیرفرهنگ ستوده؛ حسین نکومرام؛ مهرانگیز قاضی؛ مجید عمیدپور