نویسنده = احسان بنی اسدی
تعداد مقالات: 3
1. مدل‌سازی عددی لوله گرمایی به منظور استفاده در خنک‌کاری پیل سوختی غشاء پلیمری

دوره 51، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 443-452

نگار شاکرمی؛ ابراهیم افشاری؛ احسان بنی اسدی؛ سعید اصغری؛ سید علی اطیابی